Maslak Egzoz Emisyon Testi
Aracınıza egzoz emisyon testi yapılır, Egzoz emisyon pulunu alabilir ve kontrol ettirebilirsiniz.
Belgeler: Egzoz emisyon ölçümünü ilk defa yapacak araçlar için sadece ruhsatla gelinmesi yeterlidir. Araç sahibi egzoz emisyon ölçümünü belgeleyemiyorsa, bir önceki döneme ait egzoz emisyon ölçüm bedelini yasal gecikme faizi ile birlikte ödedikten sonra içinde bulunulan yıla ait egzoz emisyon ölçümünü yaptırabilir.

EGZOZ EMİSYON
Binek: Trafiğe çıkış tarihinden itibaren ilk 3 yaş sonunda ve 10 yaşına kadar her 2 yılda bir , 10 yaşından sonra her yıl
Ticari: Trafiğe çıkış tarihinden itibaren ilk 1 yaş sonunda ve devamında her yıl
Trafikte seyreden araçların egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin zararlı etkilerinden çevreyi korumak amacıyla, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak için yapılan ölçümlerdir.